Bolestivé a akutní případy ošetříme vždy v pondělí, úterý a čtvrtek od 16,30 do 17 hodin. O víkendech a svátcích zajišťuje pohotovostní stomatologickou službu Oblastní nemocnice Kolín  od 8:00 do 13:00.