Lokální anestézie a sedace. Používání lokální anestézie při bolestivých zákrocích je v naší praxi samozřejmostí. U pacientů, kteří mají z jakéhokoli důvodu zvýšené obavy z ošetření, můžeme před výkonem podat i odpovídající dávku sedativ, která udělá ošetření a hlavně psychickou přípravu na něj snesitelnější. Základem však zůstává náš vlídný a profesionální přístup, který již mnoho našich pacientů zbavil strachu z ošetření u stomatologa. Při náročnějších zákrocích, kterými jsou například zavádění zubních implantátů nebo komplikované vícečetné extrakce zubů moudrosti, je možno využít ošetření v analgosedaci – uspání. Taková zákroky provádíme ve spolupráci s týmem 1. Kolínského sanatoria.